СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД

СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД

ПРИ МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВОСЪДИЕ И АРБИТРАЖ

Софийският арбитражен съд към Сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж” е независима правораздавателна институция. Ние сме част от международна общност, в която към момента са заявили членство 17 държави.

СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД

ПРИ МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВОСЪДИЕ И АРБИТРАЖ

Софийският арбитражен съд към Сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж” /МАПА/ е независима правораздавателна институция. Ние сме част от международна общност, в която към момента са заявили членство 17 държави.

 

Записването става на електронната поща на съда:

arbitraj.court@gmail.com

Не изпускайте подобна възможност!

Местата са ограничени!

 

От 29 януари 2019г. Софийският арбитражен съд при „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж” организира специализиран курс за запознаване с работата на арбитража и възможностите му като алтернатива на държавното правосъдие, озаглавен „АРБИТРАЖЪТ – ПОЛЕЗНАТА АЛТЕРНАТИВА”. В курса могат да се записват юристи, които проявяват интерес към арбитража и имат желание да се развиват като арбитри по международни дела.

Нивото на преподавателския екип е изключително високо. Сред лекторите ще бъдат арбитри с международен авторитет, като главния секретар на Международния съд при Международната арбитражна камара в Париж Ирина Гириф, председателят на Московския арбитражен съд при Руската федерация Марина Пак, преподавателят по търговско право и председател на САС при МАПА доц. д-р Рая Илиева, арбитърът към международния съд при Международната арбитражна камара в Париж Мария Янева и др.

Успешно преминалите курса ще получат сертификати, даващи им право да участват в процедура по вписване в списъка към Софийският арбитражен съд при „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж” и Международния съд в Париж при Международната арбитражна камара.

Софийският арбитражен съд при „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж” е единствената подобна българска институция, която има сключено споразумение с Международния съд при Международната арбитражна камара в Париж. По силата на това споразумение, нашият съд има правото да впише шестима арбитри в една от най-старите и авторитетни международни арбитражни институции.

 

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС В сила от 01.03.2008 г. Обн. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.50 от 30 Май 2008г., изм. ДВ. бр.63 от 15 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ….

ЕВРОПЕЙСКА КОНВЕНЦИЯ ЗА ВЪНШНОТЪРГОВСКИ АРБИТРАЖ Ратифицирана с Указ № 114 на Президиума на Народното събрание от 14.03.1964 г. – ДВ, бр. 23 от 20.03.1964 г. Обн., ДВ, бр. 57 от…

ЗАКОН ЗА МЕЖДУНАРОДНИЯ ТЪРГОВСКИ АРБИТРАЖ Обн. ДВ. бр.60 от 5 Август 1988г., изм. ДВ. бр.93 от 2 Ноември 1993г., изм. ДВ. бр.59 от 26 Май 1998г., изм. ДВ. бр.38 от 17 Април 2001г., изм. ДВ. бр.46 от 7 Май…

НАКРАТКО ЗА АРБИТРАЖА

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА АРБИТРАЖЪТ?

КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА НА АРБИТРАЖА?

ДОСТАТЪЧНО НАДЕЖДЕН ЛИ Е АРБИТРАЖЪТ?

СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД

ПРАВИЛНИК НА СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД ПРИ СДРУЖЕНИЕ „МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВОСЪДИЕ И АРБИТРАЖ”

I.ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

II.УСКОРЕНО ПРОИЗВОДСТВО
I
II. ИСК И ОТГОВОР НА ИСКА
I
V. КНИЖА, СЪОБЩЕНИЯ И ВРЪЧВАНЕ
V. РЕШАВАЩ ОРГАН
V
I. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛОТО
VI
I. ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО
VIII. ТАКСИ, РАЗНОСКИ И КАРТОТЕКА

НОВИНИ

Списък на арбитрите

Софийският арбитражен съд при Сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж” подкрепя каузата на Фондация „Искам бебе”

ЗАТВОРИ МЕНЮТО