СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД

СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД

ПРИ МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВОСЪДИЕ И АРБИТРАЖ

Софийският арбитражен съд към Сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж” е независима правораздавателна институция. Ние сме част от международна общност, в която към момента са заявили членство 17 държави.

СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД

ПРИ МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВОСЪДИЕ И АРБИТРАЖ

Софийският арбитражен съд към Сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж” /МАПА/ е независима правораздавателна институция. Ние сме част от международна общност, в която към момента са заявили членство 17 държави.

Николай Дундов

Адвокат Николай Дундов през 2006 г. се дипломира в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – гр. София, със специалност „Право”. През 2010г. завършва магистратура ”Право на Европейския съюз” на френски език СУ „Св. Климент Охридски”.

След придобиване на юридическа правоспособност в периода 2006 г. – 2008 г. работи като експерт-юрист в Комисията за финансов надзор, Управление „Застрахователен надзор“. От 2008г. печели конкурс за съдебен помощник във Върховния административен съд на Република България, където работи в продължение на 5 години, в I-во данъчно отделение. В периода 2013-2015г. е хоноруван асистент по данъчно право в Югозападния университет „Неофит Рилски“, където води и курс по данъчно право в Международно висше бизнес училище Ботевград. От юни 2014 г. е вписан като адвокат в Адвокатска колегия – Благоевград. Практикува основно в областта на гражданското и административното право.

 

ЗАТВОРИ МЕНЮТО