СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД

СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД

ПРИ МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВОСЪДИЕ И АРБИТРАЖ

Софийският арбитражен съд към Сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж” е независима правораздавателна институция. Ние сме част от международна общност, в която към момента са заявили членство 17 държави.

СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД

ПРИ МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВОСЪДИЕ И АРБИТРАЖ

Софийският арбитражен съд към Сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж” /МАПА/ е независима правораздавателна институция. Ние сме част от международна общност, в която към момента са заявили членство 17 държави.

Мария Лазарова

е магистър по право и юрист в Адвокатско дружество „Кръпов и партньори“. От 2015 г. се занимава с арбитражно производство.

През 2011 г. завършва Софийски университет „Свети Климент Охридски“. Преди това е учила в Университет „Робърт Шуман“ Страсбург, Франция. Завършила е езикова гимназия „Алеко Константинов“, гр. Правец.

Владее френски и английски език.

ЗАТВОРИ МЕНЮТО