СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД

СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД

ПРИ МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВОСЪДИЕ И АРБИТРАЖ

Софийският арбитражен съд към Сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж” е независима правораздавателна институция. Ние сме част от международна общност, в която към момента са заявили членство 17 държави.

СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД

ПРИ МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВОСЪДИЕ И АРБИТРАЖ

Софийският арбитражен съд към Сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж” /МАПА/ е независима правораздавателна институция. Ние сме част от международна общност, в която към момента са заявили членство 17 държави.

Ина Людмилова Караиванова

главен секретар

Управител на Дружество „Премиерс Консулт” ООД
Дружеството е център за парично посредничество, консултации по Структурните и Кохезионния фондове на ЕС, за кредитни консултации, бизнес планове, бизнес стратегии за развитие, бизнес анализи, юридически съвети.
„Премиерс консулт” работи активно с банки, финансови институции, застрахователни дружества, министерства, държавни агенции и др.

Ина Людмилова притежава богат опит в разработването на проекти за консултации и юридическа помощ както на физически лица, така и на големи финансови институции.
ЗАТВОРИ МЕНЮТО