СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД

СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД

ПРИ МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВОСЪДИЕ И АРБИТРАЖ

Софийският арбитражен съд към Сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж” е независима правораздавателна институция. Ние сме част от международна общност, в която към момента са заявили членство 17 държави.

СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД

ПРИ МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВОСЪДИЕ И АРБИТРАЖ

Софийският арбитражен съд към Сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж” /МАПА/ е независима правораздавателна институция. Ние сме част от международна общност, в която към момента са заявили членство 17 държави.

Георги Горанов

адвокат

Магистър по право. Управляващ съдружник в Адвокатско сдружение „Денкова, Горанов и партньори”.
Специалист по митническо, акцизно, данъчно и търговско право.
Основни дейности: – предоставяне на консултации
– процесуално представителство, включително и в хода на лицензионни и разрешителни процедури;
– правна защита пред административни и съдебни органи.

Има богат опит в областта на митническото, търговско и акцизно право и като лектор и консултант.
ЗАТВОРИ МЕНЮТО