СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД

СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД

ПРИ МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВОСЪДИЕ И АРБИТРАЖ

Софийският арбитражен съд към Сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж” е независима правораздавателна институция. Ние сме част от международна общност, в която към момента са заявили членство 17 държави.

СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД

ПРИ МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВОСЪДИЕ И АРБИТРАЖ

Софийският арбитражен съд към Сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж” /МАПА/ е независима правораздавателна институция. Ние сме част от международна общност, в която към момента са заявили членство 17 държави.

Добромир Ганев

Специализира Международна търговия и бизнес развитие към Института за спезиализации към Land O Lakes-Mineapolis-St.Paul-USA

Редовен докторант към Икономически Университет Варна, проф.направление „Икономика-Строителство и недвижима собственост“.

Сертификати:
CIPS сертификат на National Association of REALTORS-USA, международен специалист в сферата на недвижимите имоти;
SRS сертификат на Real Estate Business Institute за представителство на интересите на продавачи на имоти.

Преподавател към Национална Академия към НСНИ – дисциплини „Маркетинг в недвижимите имоти“ и „Бизнес преговори“


Арбитър към Софийски Арбитражен Съд към „Международна Асоциация за Правосъдие и Арбитраж“.
През 1993г. година основава ФОРОС и до днес е нейн управител.


През 2008г. създава проекта ФОРОС – Франчайзинг.
През 2009г. основава GVA Sollers Solutions, партньор на глобалната компанията GVA Worldwide, специализирана в сферата на бизнес имотите, консултантска дейност, управление на портфейли от активи и др. От май 2013 година компанията осъществява своята дейност под бранда „Sollers“.


Д.Ганев е Председател на УС на Национално Сдружение Недвижими Имоти.


Заместник-председател на УС на НСНИ за мандати 2012-2014г., 2014-2016г., и 2016г.-2018г.).


Председател на УС на Варненска Асоциация Недвижими Имоти два мандата в периода 2002-2005г..
Член на Българската Макроикономическа Асоциация.
Учредител и член на УС на Асоциацията на франчайзите в България.


Учредител на Национална асоциация за защита на потребителите.


Член на управителния съвет на Варненската Търговско-Индустриална Камара два мандата.


Създател на Лайънс клуб Варна, част от Lions International.
Притежава 27 годишен богат управленски опит, както и впечатляваща история в индустрията за недвижими имоти. Квалифициран в преговори, бизнес планиране, продажби, управление на активи, статистчески анализи, маркетинг и реклама, търговски техники, бизнес преговори, управление.


Научните му интереси са в областта на гражданското, облигационното и търговското право.

ЗАТВОРИ МЕНЮТО