СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД

СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД

ПРИ МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВОСЪДИЕ И АРБИТРАЖ

Софийският арбитражен съд към Сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж” е независима правораздавателна институция. Ние сме част от международна общност, в която към момента са заявили членство 17 държави.

СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД

ПРИ МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВОСЪДИЕ И АРБИТРАЖ

Софийският арбитражен съд към Сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж” /МАПА/ е независима правораздавателна институция. Ние сме част от международна общност, в която към момента са заявили членство 17 държави.

Десислав Владимиров

Март 2005: AES Corporation – Награда за най-добро есе в категорията правна разработка на тема: „Правна регулаторна рамка на пазара на електрическа енергия в България и хармонизацията й с европейското законодателство“

Образование

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет, Магистър по право

Професионален опит

Септември 2010
Адвокатско дружество “Владимиров Кискинов”, Учредител и Управляващ съдружник
 
Август 2008 – Септември 2010
Адвокатско дружество “Пенков, Марков и партньори”, адвокат
 
Декември 2007 – Август 2008
“Стопанска и инвестиционна банка” АД, юрисконсулт
 
Юли 2006 – Декември 2007
“Космо България Мобайл” ЕАД, юрисконсулт в дирекция „Правни отношения, регулация и връзки с институциите“
 
Март 2005 – Юни 2005
“Корпоративна Търговска Банка” АД, стажант
 
Октомври 2003 – Септември 2004
Адвокатско дружество „Гочев, Димитров и Господинов”, стажант
 
Януари 2002 – Декември 2004
„Дигеста” ЕООД, административен помощник към правните информационни системи

Сфери на дейност

  • Търговско и дружествено право
  • Недвижими имоти и вещно право
  • Енергетика и екологично право
  • Банково и финансово право
  • Процесуално представителство и арбитраж
  • Събиране на вземания

 

Членство в професионални организации

Софийска адвокатска колегия
ЗАТВОРИ МЕНЮТО