СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД

СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД

ПРИ МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВОСЪДИЕ И АРБИТРАЖ

Софийският арбитражен съд към Сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж” е независима правораздавателна институция. Ние сме част от международна общност, в която към момента са заявили членство 17 държави.

СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД

ПРИ МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВОСЪДИЕ И АРБИТРАЖ

Софийският арбитражен съд към Сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж” /МАПА/ е независима правораздавателна институция. Ние сме част от международна общност, в която към момента са заявили членство 17 държави.

Дафинка Янкова

Дафинка Янкова има богат опит в областта на енергетиката. Зам. председател е на Българска Газова Асоциация.

Консултант по енергийна ефективност – енергийно обследване, енергийни сертификати и ЕСКО договори.

Тя е бивш изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД и съветник по енергетика и право в НС.

Завършила е право в ЮЗУ „Неофит Рилски” в Благоевград и библиография и библиотекознание в УНИБИТ – София.

ЗАТВОРИ МЕНЮТО