СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД

СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД

ПРИ МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВОСЪДИЕ И АРБИТРАЖ

Софийският арбитражен съд към Сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж” е независима правораздавателна институция. Ние сме част от международна общност, в която към момента са заявили членство 17 държави.

СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД

ПРИ МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВОСЪДИЕ И АРБИТРАЖ

Софийският арбитражен съд към Сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж” /МАПА/ е независима правораздавателна институция. Ние сме част от международна общност, в която към момента са заявили членство 17 държави.

Добромир Ганев

роден в гр.Бургас, 17 март 1972г. Магистър на Икономически Университет – Варна специалност Икономика на Индустрията.

Редовен докторант към Икономически Университет Варна, проф.направление „Икономика-Строителство и недвижима собственост“.

Специализира Международна търговия и бизнес развитие към Института за спезиализации към Land O Lakes-Mineapolis-St.Paul-USA.

Сертификати:

CIPS сертификат на National Association of REALTORS-USA, международен специалист в сферата на недвижимите имоти;

SRS сертификат на Real Estate Business Institute за представителство на интересите на продавачи на имоти.

Преподавател към Национална Академия към НСНИ – дисциплини „Маркетинг в недвижимите имоти“ и „Бизнес преговори“

Арбитър към Софийски Арбитражен Съд към „Международна Асоциация за Правосъдие и Арбитраж“.

През 1993г. година основава ФОРОС и до днес е нейн управител.

През 2008г. създава проекта ФОРОС – Франчайзинг.

През 2009г. основава GVA Sollers Solutions, партньор на глобалната компанията GVA Worldwide, специализирана в сферата на бизнес имотите, консултантска дейност, управление на портфейли от активи и др.  От май 2013 година компанията осъществява своята дейност под бранда „Sollers“.

Д.Ганев е Председател на УС на Национално Сдружение Недвижими Имоти.

Заместник-председател на УС на НСНИ за мандати 2012-2014г., 2014-2016г., и 2016г.-2018г.).

Председател на УС на Варненска Асоциация Недвижими Имоти два мандата в периода 2002-2005г..

Член на Българската Макроикономическа Асоциация.

Учредител и член на УС на Асоциацията на франчайзите в България.

Учредител на Национална асоциация за защита на потребителите.

Член на управителния съвет на Варненската Търговско-Индустриална Камара два мандата.

търговското право.

ЗАТВОРИ МЕНЮТО