СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД

ПРИ МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВОСЪДИЕ И АРБИТРАЖ

Софийският арбитражен съд към Сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж” е независима правораздавателна институция. Ние сме част от международна общност, в която към момента са заявили членство 17 държави.

СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД

ПРИ МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВОСЪДИЕ И АРБИТРАЖ

Софийският арбитражен съд към Сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж” /МАПА/ е независима правораздавателна институция. Ние сме част от международна общност, в която към момента са заявили членство 17 държави.

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

Състояние на делото 50%
Подадени документи 100%
Присъствие на страните 100%

ПЕРСОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ДЕЛО №

СТРАНИ ПО ДЕЛОТО

ДАТА НА СЛЕДВАЩО ЗАСЕДАНИЕ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА СЛЕДВАЩОТО ЗАСЕДАНИЕ

САС56098У9867

КОКА КОЛА ЕООД; ВИВЕСТА ЕТ

23.04.2018

Договор за услугата

СТАТУС НА ДЕЛОТО

ПРИКЛЮЧЕНО

РЕШЕНИЕ

В ПРОЦЕС НА ИЗЛИЗАНЕ

ДОКУМЕНТИ ПО ДЕЛОТО

ДОГОВОР ЗА УСЛУГАТА

ДОКАЗАТЕЛСТВО АБ456789О

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЖАЛБА

Адрес

 гр. София 1000, ул. „Лавеле“ 19, ет.3.

Арбитражна клауза

Арбитражна клауза, препоръчана от Софийски арбитражен съд при сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж”:

„Всички спорове, отнасящи се до настоящия договор (споразумение), ще бъдат решавани от Софийски арбитражен съд при сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж” съобразно неговия правилник.“

Събития

Деловодство

  • arbitraj.court@gmail.com
  • 0885/655 990
  • гр. София 1000, ул. „Лавеле“ 19, ет.3.

Социален профил

Партньори

© 2018 СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД All Rights Reserved.

Design by Stoyko Yakimov