СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД

СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД

ПРИ МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВОСЪДИЕ И АРБИТРАЖ

Софийският арбитражен съд към Сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж” е независима правораздавателна институция. Ние сме част от международна общност, в която към момента са заявили членство 17 държави.

СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД

ПРИ МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВОСЪДИЕ И АРБИТРАЖ

Софийският арбитражен съд към Сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж” /МАПА/ е независима правораздавателна институция. Ние сме част от международна общност, в която към момента са заявили членство 17 държави.

Интервю с Г-жа Мария Янева

Арбитражни съдии: Загубата на време е основният проблем за бизнеса Мария Янева е международен съдия арбитър към Московски арбитражен съд на Руската Федерация, председател на Софийски арбитражен съд към Сдружение…

Continue Reading

ДИСКУСИОННА КРЪГЛА МАСА

Арбитражни съдии: Загубата на време е основният проблем за бизнеса СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД ПРИ СДРУЖЕНИЕ „МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВОСЪДИЕ И АРБИТРАЖ”със съдействието на НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИпроведеДИСКУСИОННА КРЪГЛА МАСАна 15 декември…

Continue Reading
  • 1
  • 2
ЗАТВОРИ МЕНЮТО