СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД

СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД

ПРИ МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВОСЪДИЕ И АРБИТРАЖ

Софийският арбитражен съд към Сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж” е независима правораздавателна институция. Ние сме част от международна общност, в която към момента са заявили членство 17 държави.

СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД

ПРИ МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВОСЪДИЕ И АРБИТРАЖ

Софийският арбитражен съд към Сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж” /МАПА/ е независима правораздавателна институция. Ние сме част от международна общност, в която към момента са заявили членство 17 държави.

ПОДПИСАХМЕ ДОГОВОР ЗА АРБИТРАЖ С АСОЦИАЦИЯТА НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ

Софийският арбитражен съд при Международна асоциация за правосъдие и арбитраж стана член на АИКБ

На свое заседание Националният съвет Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/ прие за свой член Софийския арбитражен съд при Международна асоциация за правосъдие и арбитраж. Дейността на нашия арбитражен съд представи председателят доц. д-р Рая Илиева. Председателят на Международна асоциация за правосъдие и арбитраж  г-жа Мария Янева и адв. Георги Спасов, които са първите български юристи вписани в Международния арбитражен съд при Международната арбитражна камара в Париж  и представляват българската държава в Париж изтъкнаха, че подписвайки договора за арбитраж АИКБ вече има свой партньор и сътрудник в Международната арбитражна камара.Беше подписан и договор за арбитраж, според който членовете на АИКБ ще имат възможност да ползват алтернативните способи за решаване на спорове на нашия арбитражен съд. Беше договорено страните да обменят информация и да подпомагат взаимно дейността си. Също така членове на АИКБ ще могат да стават арбитри по дела, които засягат конкретни браншове. Индустриалците ще имат възможност да се запознаят с предимствата на арбитража при решаването на спорове, включително и с международни партньори.

Председателят на АИКБ г-н Васил Велев изтъкна, че това е първият случай, в който Асоциацията приема да подпише подобен договор, въпреки че досега са постъпвали редица предложения. Причините са, че нашата институция разполага с авторитетни арбитри и най-вече има солиден международен авторитет, който може да бъде от огромна полза на бизнеса. Софийският арбитражен съд при Международната асоциация за правосъдие и арбитраж има подписани споразумения с редица страни, с които родните предприемачи имат активни отношения. Нашият арбитражен съд е и единствената подобна българска институция, която има официално споразумение за сътрудничество с Международната арбитражна камара в Париж, а наши арбитри вече са част от екипа на Парижкия арбитражен съд. Международната арбитражна камара в Париж е една от най-авторитетните световни институции с повече от сто годишна история. Там нерядко дела водят и български държавни и частни компании.

Според основателя на Софийския арбитражен съд при Международна асоциация за правосъдие и арбитраж г-жа Мария Янева, споразумението с АИКБ утвърждава съда като една от водещите арбитражни институции у нас и дава възможности да бъдем полезни на българския бизнес.

НОВИНИ

Софийският арбитражен съд при Сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж” подкрепя каузата на Фондация „Искам бебе”

ЗАТВОРИ МЕНЮТО