СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД

СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД

ПРИ МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВОСЪДИЕ И АРБИТРАЖ

Софийският арбитражен съд към Сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж” е независима правораздавателна институция. Ние сме част от международна общност, в която към момента са заявили членство 17 държави.

СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД

ПРИ МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВОСЪДИЕ И АРБИТРАЖ

Софийският арбитражен съд към Сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж” /МАПА/ е независима правораздавателна институция. Ние сме част от международна общност, в която към момента са заявили членство 17 държави.

Под патронажа на Софийски арбитражен съд се проведе научно-практическа конференция.

Днес, на 15.12.2017г., под патронажа на Софийски арбитражен съд при Международна асоциация за правосъдие и арбитраж, се проведе научно-практическа конференция на тема „Актуални проблеми на частното право и арбитража“, предизвикана от промените в Закона за международния търговски арбитраж и ГПК.

На конференцията присъстваха учени от различни университети в страната и чужбина, съдии, адвокати, млади научни работници и практици.

Дискутираха се съществени въпроси на арбитражния процес, чиято актуалност непрекъснато расте, на касационното производство и изпълнителния процес, на гражданското, облигационното и търговското право. Разработките ще бъдат публикувани в специален сборник, издаден с любезното съдействие на издателство „Нова звезда“.

НОВИНИ

Софийският арбитражен съд при Сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж” подкрепя каузата на Фондация „Искам бебе”