СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД

СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД

ПРИ МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВОСЪДИЕ И АРБИТРАЖ

Софийският арбитражен съд към Сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж” е независима правораздавателна институция. Ние сме част от международна общност, в която към момента са заявили членство 17 държави.

СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД

ПРИ МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВОСЪДИЕ И АРБИТРАЖ

Софийският арбитражен съд към Сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж” /МАПА/ е независима правораздавателна институция. Ние сме част от международна общност, в която към момента са заявили членство 17 държави.

Арбитражното производство – бързо, икономично, ефективно

По покана на председателя на Софийски арбитражен съд при „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж” Мария Янева през седмицата у нас гостува Ирина Гириф, генерален секретар на Международния съд в Париж при „Международна арбитражна камара в Париж”. Целта на посещението беше да бъдат уговорени рамките на подписването на международно споразумение за партньорство между двете арбитражни съдилища.

2014-2015 г. бяха много пагубни за бизнеса и то най-вече за строителния бранш. Тогава множество дружества се обърнаха към арбитража с идеята алтернативно да разреши техните спорове. Когато това се случи 70 броя дела бяха образувани в рамките на два месеца. Всяко едно производство приключи за 4 максимум до 6 месеца. 40-сет от делата приключиха със споразумение. Нещо, което в държавния съд е възможно. Първо защото, производството пред арбитражния съд е едноинстанционно, второ, защото е много по-евтино, трето, защото е ефективно. Ние в рамките на споразумението ще посочим срокове, в които тези спорове ще трябва да бъдат решени. Няма да има разточителство на време. Това каза днес в предаването Мария Янева, която беше специален гост в „Законът и Темида”. Мария Янева е международен съдия арбитър към московски арбитражен съд на Руската федерация, председател на Софийски арбитражен съд към Сдружение „МАПА”, председател на „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж” и председател на фондация „Искам бебе”.

Чуйте повече по темата в интервюто на Анелия Торошанова с Мария Янева. Ще чуете и мнението на адвокат Захари Генов за арбитражното производство.

Източник: http://bnr.bg/post/100840625

НОВИНИ

Софийският арбитражен съд при Сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж” подкрепя каузата на Фондация „Искам бебе”