СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД

СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД

ПРИ МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВОСЪДИЕ И АРБИТРАЖ

Софийският арбитражен съд към Сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж” е независима правораздавателна институция. Ние сме част от международна общност, в която към момента са заявили членство 17 държави.

СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД

ПРИ МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВОСЪДИЕ И АРБИТРАЖ

Софийският арбитражен съд към Сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж” /МАПА/ е независима правораздавателна институция. Ние сме част от международна общност, в която към момента са заявили членство 17 държави.

Арбитражни съдии: Загубата на време е основният проблем за бизнеса

СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД ПРИ СДРУЖЕНИЕ „МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВОСЪДИЕ И АРБИТРАЖ”

със съдействието на НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

проведе

ДИСКУСИОННА КРЪГЛА МАСА

на 15 декември 2016 г. /четвъртък/ от 09:30ч.

 

 АРБИТРАЖНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПРИ ДОГОВОР ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ДОГОВОР ЗА ЕКСКЛУЗИВНИ ПРАВА ПРИ СДЕЛКИ С ИМОТИ

Участници бяха водещи фирми в посредничество с недвижимите имоти.

Лектори на семинара са Мария Янева, международен съдия арбитър към Московски арбитражен съд на Руската Федерация, председател на Софийски арбитражен съд към Сдружение „МАПА“, председател на „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж“; доц. д-р Рая Илиева, зам.председател на Софийски арбитражен съд и Мария Славчева, зам. председател  на Софийски арбитражен съд и съдия във ВКС за периода 2001-2016г.

 

По време на събитието бяха дискутирани актуални теми относно арбитражното производство при договор за посредничество и договор за ексклузивни права при сделки с имоти.

НОВИНИ

Софийският арбитражен съд при Сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж” подкрепя каузата на Фондация „Искам бебе”