СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД

СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД

ПРИ МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВОСЪДИЕ И АРБИТРАЖ

Софийският арбитражен съд към Сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж” е независима правораздавателна институция. Ние сме част от международна общност, в която към момента са заявили членство 17 държави.

СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД

ПРИ МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВОСЪДИЕ И АРБИТРАЖ

Софийският арбитражен съд към Сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж” /МАПА/ е независима правораздавателна институция. Ние сме част от международна общност, в която към момента са заявили членство 17 държави.

Представяне

Представяне

Софийският арбитражен съд към Сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж” е независима правораздавателна институция. Ние сме част от международна общност, в която към момента са заявили членство 17 държави. Горди сме, че инициатор на това сдружение е българската страна и беше учредена в София.

Международната асоциация за правосъдие и арбитраж бързо придоби авторитет, тъй като всяка една от страните-членки излъчи свой съдия, който официално е вписан в регистрите със съдии на „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж”.

Идеята за създаването на подобна институция идва от примера на учредения през 1945г. Международен съд на ООН, чиято цел е да разрешава спорове между отделни държави.

ДОСТЪПНО, БЪРЗО И КАЧЕСТВЕНО ПРАВОСЪДИЕ

Големите такси в стандартните съдилища са достъпни за корпорациите, но в редица случаи са твърде високи за обикновения гражданин. Особено когато делото се проточи с години и когато трябва да се мине през трите съдебни инстанции. Да не говорим за изгубеното време, което е така ценно за всекиго. Арбитражното производство е значително по-евтино, приключва в ясни срокове /обикновено между 2 и 6 месеца/ и делото е едноинстанционнно.

Арбитражният съд е напълно надежден, тъй като списъкът с вещи лица и експерти е същият, с който работи и държавният съд.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА АРБИТРАЖНОТО ПРОИЗВОДСТВО?

Арбитражното производство предхожда държавното правосъдие. Това е алтернативен метод за решаване на правни спорове. Тъй като арбитражът е значително по-бърз и достъпен, той е все по-предпочитан сред динамичните сфери на търговските и граждански отношения.

Арбитражното производство се регламентира от Закона за международния търговски арбитраж, приет през 1988г. За арбитража не важат ограниченията на международната подведомственост на държавните съдилища, а изпълнението на решенията е обезпечено от Ню-Йоркската конвенция.

КОГА МОЖЕМ ДА СЕ ОБЪРНЕМ КЪМ АРБИТРАЖНИЯ СЪД?

Когато в договорите, които се подписват между фирми или граждански лица, бъде предварително заложена клауза, че спорните въпроси ще могат да бъдат решавани чрез арбитраж. В този случай решенията на нашия съд стават задължителни и подлежат на принудително изпълнение.

Арбитражното производство може да бъде особено полезно за компаниите, които имат сключен договор с чуждестранни фирми. При неизпълнение на клаузите от договора, те могат да потърсят правата си директно в Софийския арбитражен съд, без да се налага да водят дела в съответната държава.

Трябва да се има предвид, че Арбитражният съд НЕ МОЖЕ да се разглежда дела,  които  имат за предмет вещни права, владение върху недвижим имот, издръжка и права по трудово правоотношение.

НАКРАТКО ЗА АРБИТРАЖА

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА АРБИТРАЖЪТ?

КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА НА АРБИТРАЖА?

ДОСТАТЪЧНО НАДЕЖДЕН ЛИ Е АРБИТРАЖЪТ?

СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД

Списък на арбитрите

ЗАТВОРИ МЕНЮТО