СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД

СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД

ПРИ МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВОСЪДИЕ И АРБИТРАЖ

Софийският арбитражен съд към Сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж” е независима правораздавателна институция. Ние сме част от международна общност, в която към момента са заявили членство 17 държави.

СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД

ПРИ МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВОСЪДИЕ И АРБИТРАЖ

Софийският арбитражен съд към Сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж” /МАПА/ е независима правораздавателна институция. Ние сме част от международна общност, в която към момента са заявили членство 17 държави.

СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД

ПРИ МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВОСЪДИЕ И АРБИТРАЖ

Цели и Задачи

СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД ПРИ СДРУЖЕНИЕ „МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВОСЪДИЕ И АРБИТРАЖ” /МАПА/ е…

Списък на арбитрите

ПРЕДСЕДАТЕЛ

канд. д-р по межд. частно право

МАРИЯ ЯНЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ

канд. д-р по межд. частно право

МАРИЯ ЯНЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ

канд. д-р по межд. частно право

МАРИЯ ЯНЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ

канд. д-р по межд. частно право

МАРИЯ ЯНЕВА

Адрес

 гр. София 1000, ул. „Лавеле“ 19, ет.3.

Арбитражна клауза

„Всички спорове, отнасящи се до настоящия договор (споразумение), ще бъдат решавани от Софийски арбитражен съд при сдружение „МАПА“ съобразно неговия правилник.“

Деловодство

  • arbitraj.court@gmail.com
  • 0885/655 990
  • гр. София 1000, ул. „Лавеле“ 19, ет.3.
ЗАТВОРИ МЕНЮТО