СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД

СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД

ПРИ МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВОСЪДИЕ И АРБИТРАЖ

Софийският арбитражен съд към Сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж” е независима правораздавателна институция. Ние сме част от международна общност, в която към момента са заявили членство 17 държави.

СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД

ПРИ МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВОСЪДИЕ И АРБИТРАЖ

Софийският арбитражен съд към Сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж” /МАПА/ е независима правораздавателна институция. Ние сме част от международна общност, в която към момента са заявили членство 17 държави.

СПИСЪК С АРБИТРИТЕ

доц. д-р АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ

Софийски арбитражен съд

ДЕСИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ

гл. секретар по международните въпроси

Добромир Ганев

Софийски арбитражен съд

Icon Image

ГЕОРГИ МИЛЧЕВ

адвокат

Icon Image

доц. д-р БОЖАНКА НЕДЕЛЧЕВА

Софийски арбитражен съд

Icon Image

доц. д-р РАЯ ИЛИЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ /преподавател по търговско право/

Icon Image

БОРИС МИХАЙЛОВ

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ /адвокат/

Icon Image

доц. д-р АНТОНИЯ ПЪРВАНОВА

Софийски арбитражен съд

Icon Image

МАРИЯ ЯНЕВА

/канд. д-р по межд. частно право/

ДАФИНКА ЯНКОВА

Софийски арбитражен съд

Мария Славчева

Софийски арбитражен съд

Джавахарлал /Джей Лал/ Гонди

Почетен председател

Диана Цакова

Софийски арбитражен съд

Icon Image

КРИСТИАН ПРОЙЧЕВ

адвокат

Icon Image

ЗОРАН АНДОНОВСКИ

адвокат

Icon Image

НЕЛИ СТОИЛОВА

Софийски арбитражен съд

Icon Image

ГЕОРГИ СПАСОВ

ЧЛЕН НА УС НА МАПА /адвокат/

Icon Image

ИВАН КРЪПОВ

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ /адвокат/

Icon Image

МОМЧИЛ АНГЕЛОВ

адвокат

Icon Image

ВАЛЕРИЙ ТАЧЕВ

зам. председател

ВАЛЕРИЙ ТАЧЕВ

ВАЛЕРИЙ ТАЧЕВ

административен секретар

ИВАН КРЪПОВ

ИВАН КРЪПОВ

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ

адвокат

МАРИЯ ЛАЗАРОВА

МАРИЯ ЛАЗАРОВА

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ

юрисконсулт

НИКОЛАЙ ДУНДОВ

НИКОЛАЙ ДУНДОВ

адвокат

ЗОРАН АНДОНОВСКИ

ЗОРАН АНДОНОВСКИ

адвокат

МОМЧИЛ АНГЕЛОВ

МОМЧИЛ АНГЕЛОВ

адвокат

доц. д-р АНТОНИЯ ПЪРВАНОВА

доц. д-р АНТОНИЯ ПЪРВАНОВА

доц. д-р АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ

доц. д-р АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ

НЕЛИ СТОИЛОВА

НЕЛИ СТОИЛОВА

ГЕОРГИ СПАСОВ

ГЕОРГИ СПАСОВ

адвокат

ГЕОРГИ МИЛЧЕВ

ГЕОРГИ МИЛЧЕВ

адвокат

МАРИЯ ЯНЕВА

МАРИЯ ЯНЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ

канд. д-р по межд. частно право

ГЕОРГИ СПАСОВ

ГЕОРГИ СПАСОВ

член на УС на МАПА

адвокат

БОРИС МИХАЙЛОВ

БОРИС МИХАЙЛОВ

Зам. председател

адвокат

доц. д-р РАЯ ИЛИЕВА

доц. д-р РАЯ ИЛИЕВА

Зам. председател

преподавател по търговско право

доц. д-р БОЖАНКА НЕДЕЛЧЕВА

доц. д-р БОЖАНКА НЕДЕЛЧЕВА

КРИСТИАН ПРОЙЧЕВ

КРИСТИАН ПРОЙЧЕВ

адвокат

ЗАТВОРИ МЕНЮТО