СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД

СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД

ПРИ МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВОСЪДИЕ И АРБИТРАЖ

Софийският арбитражен съд към Сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж” е независима правораздавателна институция. Ние сме част от международна общност, в която към момента са заявили членство 17 държави.

СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД

ПРИ МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВОСЪДИЕ И АРБИТРАЖ

Софийският арбитражен съд към Сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж” /МАПА/ е независима правораздавателна институция. Ние сме част от международна общност, в която към момента са заявили членство 17 държави.

ЕВРОПЕЙСКА КОНВЕНЦИЯ ЗА ВЪНШНОТЪРГОВСКИ АРБИТРАЖ

ЕВРОПЕЙСКА КОНВЕНЦИЯ ЗА ВЪНШНОТЪРГОВСКИ АРБИТРАЖ

Ратифицирана с Указ № 114 на Президиума на Народното събрание от 14.03.1964 г. – ДВ, бр. 23 от 20.03.1964 г.
Обн., ДВ, бр. 57 от 21.07.1964 г. В сила от 11.08.1964 г.

НАКРАТКО ЗА АРБИТРАЖА

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА АРБИТРАЖЪТ?

КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА НА АРБИТРАЖА?

ДОСТАТЪЧНО НАДЕЖДЕН ЛИ Е АРБИТРАЖЪТ?

СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД

НОВИНИ

ЗАТВОРИ МЕНЮТО