СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД

СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД

ПРИ МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВОСЪДИЕ И АРБИТРАЖ

Софийският арбитражен съд към Сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж” е независима правораздавателна институция. Ние сме част от международна общност, в която към момента са заявили членство 17 държави.

СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН СЪД

ПРИ МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВОСЪДИЕ И АРБИТРАЖ

Софийският арбитражен съд към Сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж” /МАПА/ е независима правораздавателна институция. Ние сме част от международна общност, в която към момента са заявили членство 17 държави.

Мисия

Мисия

Учредителите на „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж” са обединени от идеята, че на всеки гражданин трябва да бъде даден достъп до правосъдие. При това правосъдие, което да бъде достъпно за него и същевременно да работи бързо и ефективно.

Гаранция за това е фактът, че арбитражните съдии, които разглеждат дела при нас, са отлични професионалисти с богат опит и високи морални качества.

Софийският арбитражен съд към Сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж” е организация, чиято цел е да подпомага гражданите и бизнеса в случаите, когато между тях има нерешени въпроси.
По отношение на бизнеса, арбитражът може да бъде изключително полезен по няколко причини:

– Бързина на производството
– Финансова полза
– Удобство при спор с чуждестранен контрагент

Включването на арбитражна клауза е полезно и по още една причина, която обаче никак не е маловажна. В държавния съд достъпът до съдията е забранен. Арбитражният съд има друга философия на работа. Тук идеята е арбитърът да бъде близо до спорещите страни и да търси възможно най-ефективното решение за двете страни и с оглед на нормативната уредба.

Един пример. Периодът 2014-2015г. беше тежък за бизнеса. Особено беше засегнат строителният бранш. По това време в Софийския арбитражен съд бяха заведени около 70 дела. Благодарение на установения диалог, в 40 от тях беше постигнато извънсъдебно споразумение, което устройваше и двете страни.

Нашата цел е арбитражът да се превърне в истинска алтернатива на държавните съдилища, когато става дума за дела, които влизат в неговата компетенция.

Как ще го постигнем? Като работим в срок и правораздаваме ефективно и почтено. А гаранцията за това са нашите арбитри, защото са високо квалифицирани специалисти с опит и морал.

Списък на арбитрите

Софийският арбитражен съд при Сдружение „Международна асоциация за правосъдие и арбитраж” подкрепя каузата на Фондация „Искам бебе”

ЗАТВОРИ МЕНЮТО